Diensten

Maud Wint kan u van dienst zijn ten aanzien van de volgende onderwerpen. Twijfelt u of Maud Wint u kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact op om kennis te maken.

 • echtscheiding
 • internationale echtscheiding
 • echtscheiding van ondernemer(s)
 • alimentatie voor ex-partner, kinderen en jongmeerderjarigen
 • alimentatie berekeningen voor particulieren en ondernemers
 • verdelingen van gemeenschappen
 • geschil over gezamenlijke (huur)woning of eigendom
 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • advies over huwelijkse voorwaarden
 • beĆ«indiging samenleving
 • opstellen of advies over convenanten in de Nederlandse als Engelse taal
 • opstellen of advies over ouderschapsplan in de Nederlandse of Engelse taal
 • mediation in het Nederlands, Engels of Duits
 • pensioen en echtscheiding
 • erfrecht en echtscheiding
 • afstammingszaken zoals gerechtelijke vaststelling ouderschap of vervangende toestemming voor erkenning
 • zorgregelingen of omgang met minderjarige kinderen
 • verkrijgen van (eenhoofdig) of gezamenlijk ouderlijk gezag
 • zaken betreffende voogdij en/of pleegzorg
 • zaken over adoptie
 • verkrijgen van vervangende toestemming van de rechter voor vakanties, reisdocumenten, medische behandeling, inschrijving school of verhuizing binnen en buiten Nederland met minderjarige kinderen
 • second opinions
 • begeleiding of advies over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van minderjarigen
 • naamswijzigingen
 • zaken over bewind, mentorschap of curatele